การประกวดร้องเพลงสากล (รอบคัดเลือก)

การประกวดร้องเพลงสากล (รอบคัดเลือก)
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560

high-performance Omega copy watch
sophisticated Omega Constellation replica