The Paseo Park Futsal Cup 2016.

กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ ฮา-ไฮ-ฮา-ไฮ
กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ แก้กองกิเลส ทำตนให้เป็นคน
ผลของการฝึกตน เล่นกีฬาสากล ตะละล้าาา "

ภาพบรรยากาศการแข่งขันฟุตซอลเด็กอายุ ไม่เกิน 8 ปี 2-3 เมษายน 2559

ใครเป็นใคร ติดตามกันได้เลยจ้าาา เพราะเก่งๆกันทู๊กกกกกคน