Free Concert เดือน ธันวาคม 58 : The Paseo Park

Free Concert ตลอดเดือน ธันวาคม 58
The Paseo Park กาญจนาภิเษก

วันที่ 5 ธันวาคม พบกับ "มอส ปฏิภาณ"
วันที่ 25 ธันวาคม พบกับ "ใหม่ เจริญปุระ"
วันที่ 26 ธันวาคม พบกับ "กั้ง วรกร"
วันที่ 27 ธันวาคม พบกับ "Musketeer"

ณ ลาน Bell Square
ตั้งแต่เวลา 19.00 น เป็นต้นไป

ห้ามพลาดอย่างแรงจ้า !! ^^