จตุรมิตรเชื่อมสัมพันธ์ ครั้งที่ 1

เก็บตกภาพการประกวดหมากล้อม เพื่อพัฒนาเชาว์ปัญญา ที่ The Paseo Park กาญจนาภิเษก เมื่อวันที่ 24 ธ.ค 59 จ้า