"Santa Kids Contest 2016

 

มาแล้วจ้าาาา ภาพการประกวด "Santa Kids Contest 2016" ที่สาขา The Paseo Park กาญจนาภิเษก งานนี้ซานต้า ซานตี้น้ิอยมาเยอะเหลือเกินจ้า