PASEO THAILAND SUPER SPEED STACKING ครั้งที่ 1

PASEO THAILAND
SUPER SPEED
STACKING ครั้งที่ 1

The Paseo Park
ร่วมกับสมาคมกีฬาสแต็ค (ประเทศไทย)
จัดการแข่งขันกีฬาสแต็ค

วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 59
สอบถามโทร 083-307-0009, 094-559-8145
084-006-2589