Post Share Check in

Post Share Check in ที่เดอะพาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก

ที่จุดถ่ายรูป เฉพาะวันที่ 14 กุมภาพันธ์นี
รับเลยทันที ของที่ระลึกน่ารักๆจากเดอะพาซิโอไปเลยจ้าาา