Like+ Share สัตว์เลี้ยงแสนรัก ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาท

Like+ Share สัตว์เลี้ยงแสนรัก
ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาท

สมัครวันนี้ - 10 กุมภาพันธ์ 59
ประกาศผลวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 59
รับรางวัลวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 59

ส่งภาพถ่ายได้ที่

สาขา The Paseo Park กาญจนาภิเษก ส่งที่ E-mail: mkt.paseopark@gmail.com
สอบถามโทร: 02-106-9889

 

1 ท่านต่อ 1 ภาพ หลังจากนั้นทีมงานนำลง Facebook.com/thepaseobytbn
เข้าไปกด like และ share
ใคร share เยอะ like เยอะ รับรางวัลไปเลย