The Paseo Park ชวนน้องๆเข้าร่วมประกวดภาพวาด " Happy Family in Park "

The Paseo Park ชวนน้องๆเข้าร่วมประกวดภาพวาด
" Happy Family in Park "
ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา -บุคคลทั่วไป

ส่งผลลานได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 58

ส่งผลงานได้ที่
1 ส่งที่ ศุนย์การค้า เดอะพาซิโอพาร์ค (office)
8/9 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา
กรุงเทพ 10170
2 ทาง e-mail: smurba@gmail.com

ประกาศผลวันที่ 3 ธันวาคม 58
รับรางวัลวันที่ 5 ธันวาคม 58

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02-106-9888