ร้านพิกเซล

ร้านพิกเซล
ถ่ายรูปติดบัตร ตรายาง นามบัตร
ถ่ายเอกสาร ขาวดำ/สี ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
 
ห้อง SF-026 หลังธนาคารกสิกรไทย
พาซิโอกาญจนาภิเษก
 
สอบถามโทร : 081-685-2684, 081-344-0403