BRADAY บรามีค่า สร้างอาชีพ รักสิ่งแวดล้อม !

BRADAY บรามีค่า สร้างอาชีพ รักสิ่งแวดล้อม !!
ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์งานฝีมือที่ผลิตจากวัตถุดิบที่ใช้ประกอบบรา
โดยวาโก้ได้มอบให้กับ สมาคมสงเสริมสถานภาพสตรีฯ
 
วันนี้ - 30 เมษายน 60
 
Wacoal
#พาซิโอกาญจนาภิเษก