รอบออดิชั่น INTERNATIONAL SINGING CONTEST 3

โฉมหน้าผู้เข้ารอบการประกวดร้องเพลงสากล รอบออดิชั่น

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560