KID FUN FAIR

KID FUN FAIR
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและกีฬาเด็กเล็ก
ชิงทุนการศึกษารวม 30,000 บาท

ระดับชั้นอนุบาลและระดับประถมต้น
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 2 กันยายน 59

รับสมัครน้องๆที่มีอายุไม่เกิน 8 ปีเท่านั้น
รับสมัครจำนวนจำกัด 10 โรงเรียน

สำหรับโรงเรียนและผู้ที่สนใจกิจกรรมพัฒนาการผู้เรียน
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 086-529-5452

The Paseo Park กาญจนาภิเษก