งานวันแม่ 2559

วันแม่ปีนี้มาฟังเพลงออ่นจากคุณแม่คนนี้ค่ะ
พบกับ " นันทิดา แก้วบัวสาย"

พร้อมร่วมจุดเทียนถวายพระพร เวลา 19.00 น.

วันที่ 12 สิงหาคม 59
The Paseo Park กาญจนาภิเษก